Lymfødem

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelser, fordi deler av lymfesystemet er svekket. Lymfødem kan oppstå etter fjerning av lymfeknuter og bestråling i forbindelse med kreftoperasjon, men kan også forekomme på grunn av medfødte svakheter i lymfesystemet som over tid kan utvikle seg til et lymfødem. Ved utvikling av lymfødem er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. 

Komplett fysikalsk lymfødembehandling er en effektiv og skånsom metode som reduserer ødemet og demper ubehaget hevelsen kan medføre. Behandlingen består i hovedsak av hudpleie, manuell lymfedrenasje, bandasjering og tilpassing av kompresjonsplagg og øvelser. Målet med komplett fysikalsk lymfødembehandling er blant annet å stimulere sammentrekningene i lymfeårene slik at lymfesirkulasjonen i de gjenværende lymfebanene forbedres. På denne måten kan hevelsen og plagene reduseres.