Fysioterapi

En allmenn fysioterapeut har bred erfaring og kompetanse innen forebygging og behandling av skader og sykdom i bevegelsesapparatet.

Behandlingen baserer seg på en grundig undersøkelse, og en individuell vurdering av den enkle pasientens problem. Det velges best egnet behandlingstiltak med mål om å hjelpe pasienten til å utvikle, gjenvinne eller holde ved like best mulig funksjonsevne. Og til å utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Behandlingsmetodene som benyttes kan være råd og veiledning, øvelser rettet mot forbedring av for eksempel styrke, balanse, koordinasjon og hverdagsfunksjon.

Allmenn fysioterapi kan også innebære tøyninger og ulike manuelle teknikker og elektroterapi.

Fysioterapeuter samarbeider med annet helsepersonell ved behov.

Vi behandler pasienter i alle aldre.