Psykomotorisk fysioterapi

… er et spesialfelt innenfor fysioterapien. Behandlingsformen egner seg godt ved sammensatte lidelser. Det kan være:

  • Vedvarende smertetilstander i muskler og ledd,
  • Anspenthet, uro, søvnproblemer og forskjellige tretthetstilstander
  • Utmattelsesdiagnoser og ME
  • Spiseforstyrrelser, traumer, angst, depresjon, ADHD

Forståelsen

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i et kontinuerlig samspill, mellom tanker, følelser og livserfaringer, med kroppens reaksjoner, dens spenningsmønster og bevegelser.

Symptomene i kropp og sinn sees på som meningsbærende reaksjoner på våre livserfaringer.

I terapien forholder vi oss både til kroppslige signaler og til pasientens emotionelle opplevelser.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandlingen
Tilnærmingen baserer seg på en god terapeutisk relasjon og er et samarbeid mellom terapeut og pasient rund forståelsen av den enkeltes plager.

Et behandlingsforløp starter med en kartlegging hvor sykdomsbildet undersøkes både gjennom samtale/anamnese, og en kroppslig undersøkelse av holdningen, bevegelser, pusten og muskulaturen.

Vi blir sammen enige om mulig forløp i behandlingen og kartlegger realistiske mål.

I behandlingen videre vil regulering av spenning, opp eller ned, ro og tilstedeværelse være viktige elementer.

Vi bruker massasjegrep og øvelser som frigjør pust og bevegelse som fremmer stabilitet og balanse. Samtalen i timene er rettet mot å gjenkjenne og romme egne følelser, og være i kontakt med egen kropp.

Hjelp til selvhjelp
Fysiske og psykiske påkjenninger virker inn på vår kropp og vår opplevelse av den, og kan avspeile seg i puste- holdnings og bevegelsesmønstre. Bedre forståelse av disse sammenhengene kan bidra til modning og vekst. Her er pasientens engasjement i egen kropp og liv en vesentlig faktor og metoden kan forstås som et samarbeide hvor pasientens egne ressurser til selvhjelp gradvis styrkes.

Mer info
Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i Norges Fysioterapeutforbund har laget en video om hva psykomotorisk fysioterapi er. 

Her er også en link til NFF sin brosjyre fra faggruppen for psykomotorisk fysioterapi:

Last ned – NFFs pasientbrosjyre om Psykomotorisk Fysioterapi

Kilde Norsk Fysioterapeut Forbund –www.fysio.no