Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Informasjonsfilm om Psykomotorisk fysioterapi
PlayPlay

Behandlingen tilbys til:

  • barn, ungdom og voksne
  • de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
  • de som plages av anspenthet
  • de som har plager relatert til pust
  • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
  • de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Kilde Norsk Fysioterapeut Forbund – www.fysio.no

Last ned – NFFs pasientbrosjyre om Psykomotorisk Fysioterapi