Instituttet

Instituttet er utstyrt med elektroterapi-apparater, 6 moderne behandlingsrom samt en liten treningssal med sykkel, ribbevegg og to nedtrekk apperater.