Mensendieck-fysioterapi

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig kroppsbruk.

Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det stor vekt på individets iboende muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne, gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til forståelse for hvorfor problemer oppstår, og hva den enkelte selv kan gjøre. Dette gir en unik mulighet til å ta ansvar for egen helse. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient. Det veksles mellom øvelser, assisterte bevegelser og passiv bearbeidelse av ledd og muskler. Det settes av god tid og avspenning er en viktig del av behandlingen.

Kilde: Norsk Fysioterapeut Forbund – www.fysio.no

Last ned – Mensendieckfysioterapi og -Gymnastikk